estació nova de trinca
13/05/2016
18:56
La inversió que s'ha de fer és executar la nova i gran estació de trens de llarg recorregut a la ciutat de TGN. La que tenim ara és troglodita.
MENOS DESPILFARRAR!
13/05/2016
20:25
Cada kilómetro de AVE cuesta 18 millones de euros. El Estado invirtió 300 millones de euros al año en mantener la red ferroviaria de alta velocidad.
Menos AVES en territorios superdeficitarios y estaciones fantasmas y más invertir en la prosperidad del territorio. Corredor del mediterraneo , por tarragona ya i trenes de cercanias dignos!!!!
clar
13/05/2016
20:51
Som el cul de Catalunya.
Comarques Tarragonines
14/05/2016
12:23
Som les comarques meridionals de CAT, com diuen els del Baix Camp.