un vei qúeixos
28/12/2016
16:58
Per que no fa una volta per l'Ermita de la Salut? Alla hi te molt per queixar-se, paviments malmesos, manca de voreres, manca de clavagueram, manca d'enllumenat public, perillosa xarxa d'aigua publica, etc, etc... el que no trobara son molts vots, pero si l'agraiment d'uns veins cansats de reclamar vivendes dignes a l'Ajuntament.
carrer vedruna vers estanislau figueras
04/01/2017
00:43
A veure quan els hi dóna per obrir un forat que comuniqui el carrer Vedruna amb l'Estanislao Figueras! Tant difícil no és, només per a vianants.