com sempre
21/02/2017
16:36
Com sempre i ara es veu per part d'alguns partits que la seva ideología està per sobre els interessos de la ciutat, ara que tenim l'ocassió de tirar endavant una urbanització que consolidi els barris de ponent surten el de sempre dient que no o s'abstenen. Tarragona endavant
pregunta
21/02/2017
20:05
Hiha acord amb tots els propietaris.
veu ciutadana
21/02/2017
20:52
a Ballesteros le gusta por lo visto la cifra de 18.000.000 millones igual cifra que la que aprovo para un crédito para tapar agujeros del Jaime I la diferencia es que esta ultima se debe ya que fue un crédito sin justificar su destino
Lluís
21/02/2017
21:41
El PP10 i el d'Horta Gran haurien de ser els plas parcials a realitzar i no el de la Budallera...
Carles
21/02/2017
22:13
I com es el projecte? Quina por si l'han fet els arquitectes municipals.
M A P
21/02/2017
22:44
Unes obres destinades a allotjar una empresa que pot generar economies d'escala i d'entrada, treball per a molts tarragonins. ICV i CUP desitjen només la paràlisis i la pobresa? creuen que així podran aplicar els seus projectes social i econòmic = Més pobresa i menys llibertat?
ubicació adient
22/02/2017
01:34
IKEA estaria millor al lloc que ocupa ara la presó(que s'ha d'enderrocar), davant del Corte Inglés.
Un apunt
22/02/2017
08:49
Si Ikea no té encara la licència d'obres, i jo fos un inversor en aquesta urbanització... no signaria res fins no veure aquesta licència o l'inici de les obres per part de Ikea. Què pasaria si no es fa Ikea? Doncs que tindriem un altre patrimoni a la ciutat a afegir a la ruta del jardií vertical abandonat, tabacalera, banc d'espanya, plataforma de ciment, fortí de la reina, parking Jaume I, lleva abandonada del francolí, escales mecàniques oxidades, desertització del comerç, guardia urbana invisible etc.
a un apunt
22/02/2017
21:55
i qui creus que poden ser els "arriscats" inversors? ho desconec, però possiblement la jugada sigui molt similar a la urbanització de la zona del Parc Central, Terres Cavades, La Vall de l'Arrabassada, urbanitzacions dels Pallaressos, etc etc. Poc risc, bona jugada