falacia propagandistica
20/12/2017
15:01
Simple propaganda barata que gens té a veure amb la realitat,
Si, internacionalment, com diu vostè, es reconeguessin les bondats de la immersió lingüística obligatòria, s'hauria imposat en els altres Estats o territoris que tenen el mateix problema
La realitat és immersió lingüística obligatòria és solament una anomalia del sistema d'Ensenyament de Catalunya.
Els estudiants catalans no revelen tenir millors resultats en les proves que estudiants d'altres CCAA.
Professors els hi ha bons i menys bons i és perillós que els professors transmetin als alumnes la seva ideologia particular. Això ja es cap a en temps de Franco.
Molts de professors amb "carnet" es posen a dit
fácil manipulación
21/12/2017
19:57
https://elpais.com/elpais/2017/10/20/opinion/1508485436_701714.html
El mensaje que se envía es que el castellano es tan ajeno como el inglés (sólo que éste lo hablan los ricos y, aquél, los pobres)
Durante años vimos senyeras sin rojigualdas y, cada vez más, esteladas en las escuelas; el 1-O vimos a la comunidad educativa ocuparlas por el procés, contra la ley y la justicia. Después, movilizaciones contra la actuación gubernamental y acoso a hijos de servidores públicos, provocados por profesores. Sigue y seguirá un reguero de denuncias de manipulación ideológica.
política encertada
23/12/2017
11:15
La immersió lingüística és perquè tots ens puguem entendre en català i castellà. I en anglès amb els estrangers. Tenim dos idiomes que es parlen amb regularitat i el forani més que l'autòcton.
A casa cada u parla com vol.
com la de Franco?> política encertada
24/12/2017
08:32
En una societat bilingüe, on les dues llengües són oficials, cadascun té dret a parlar la llengua que vulgui, no només a casa . El que a un Estat no es pugui rebre l'educació en la llengua de l'Estat només és marca Catalunya. Emulem a Franco: A casa els catalans parlaven català però, a l'escola, la llengua vehicular era només el castellà.
En aquells dies, el català ni tan sols era llengua oficial a Catalunya. I ara que tenim dues llengües oficials, privem als ciutadans del seu dret a triar. Estem en una democràcia però alguns obren com en una dictadura, sense atendre les lleis ni els drets de tots
és diferent
26/12/2017
12:28
A l'ESP de Franco quan volies parlar amb una persona dubtaves de fer-ho en català o castellà. Ara no.
També existeix el diàleg bilingüe entre dues persones, català-castellà. Fins i tot hi ha persones que canvien del castellà al català cap al final de la conversa.
no tant diferent> és diferent
26/12/2017
17:22
1.-Si fos així no caldria immersió lingüística obligatòria per als nens castellà parlants. Tots els nens podrien compartir l'aula amb els seus companys, preguntar i contestar en qualsevol de les dues llengües, fer els exàmens en la llengua preferida i tenir llibres de text bilingües.

Però no és així

2.-Hi ha de tot.
Hi ha qui contesta en català encara que li parlin en castellà , pensant que el que parla castellà ho fa amb mala intenció. "Piensa el ladrón que todos son de su condición". Sempre hi ha gent malpensada que no comprèn que el que ve d'una altra CA o de Països hispano-parlants mai ha sentit català i només entén el castellá.
té mèrit
27/12/2017
20:58
No entenc doncs com els que vénen del Senegal, que no han sentit parlar mai català ni castellà, en quatre dies ja parlen català.
yo tampoco lo entiendo>té mérit
28/12/2017
15:52
Pues pregúnteles usted a los senegaleses. Seguro que sus niños ya ni tienen que pasar por el aula de acogida.
Con que lleguen el 15 de setiembre, para Sta Tecla no tendrán problemas con el catalán y podrán librarse de le inmersión lingüística.

O quizá:

https://www.youtube.com/watch?v=N7TTKwzFONc

y su catalán no sea suficiente ...
malgrat tot la nostra llengua és viva
31/12/2017
02:22
Per aprendre s'ha de tenir ganes i constància. El català no s'aprèn criticant-lo. El menyspreu és propi d'una ment destructiva.
> malgrat tot la nostra llengua és viva
31/12/2017
11:55
1.-Todas las lenguas son igualmente valiosas y se han de respetar pero no imponer.
El debate es sobre el uso de las lenguas en un Estado democrático con varias lengua propias.
2.-La Constitución de cada Estado regula cuál es la lengua oficial del Estado que nos representa en todos los organismos internacionales). Regula también la oficialidad y el uso de cada lengua en los territorios que, además de la lengua del Estado, tienen otra lengua propia. Lo que no se entiende es que, en un territorio de un Estado democrático, no se pueda tener acceso a la enseñanza pública en le lengua oficial del Estado.
3.-No es menosprecio a nuestra lengua que otra persona prefiera utilizar su lengua materna.
el que imposa no reposa.
31/12/2017
22:54
Parlant d'imposar, l'estat espanyol no imposa mai. I ara! quines coses fa l'estat espanyol.
> el que imposa no reposa
01/01/2018
08:56
Els Estats tenen unes competències que no tenen les CCAA.
O no ho sabia vostè?
En un Estat de Dret aquesta imposició que vostè diu està recollida en la seva Constitució i avalada per la immensa majoria de ciutadans.