Carles
26/01/2018
20:23
Quan fa un temps es va deixar perdre la inversió dels anglesos al Port Esportiu ja es va veure que no interessa segons quines coses en aquesta ciutat.
veu ciutadana
27/01/2018
20:12
y sala de baile en el Jaime I
una platja de categoria
29/01/2018
12:03
La platja del "Miracle" és la platja del Mirador en llatí. L'impacte de la plataforma no seria tan gran si la platja fos més ampla i per això es necessita crear espigons amb escullera mar endins en forma d'arc, un a la punta del fortí i l'altre dels del port esportiu.
eskí
29/01/2018
18:01
podrien fer una pista d'eskí pels jocs mediterranis