Jordi Planas Manzano
19/02/2018
17:25
Fora bo saber quantes d'aquestes actuacions compleixen les normatives d'accessibilitat... Podríem començar preguntant si la BIR disposa d'algun integrant amb formació adient per aquest acompliment.

Estem parlant de quantitat o qualitat/legalitat?
AXRovira
20/02/2018
14:56
Arranjament d'espai públic per a ús privat.