dictadura ESP
03/05/2019
11:15
Ai si no calgués dissimular amb la democràcia en la que van disfressats. Els haguessin afusellat a trots.