uff
09/09/2019
16:18
El que faltava per escoltar, "Terapèuta menstrual".És que l'estulticia d'aquesta gent no té límits?
Hi ha cap coacher de "trempera matinera" a la sala?
CUP Podem ERC Nadal
09/09/2019
17:31
Caldria acurar-se una mica en la redacció dels articles, independentment de la llengua en què s'expressin.
"Ella és cooperadora, ciutadana del món, activa en la lluita del poble per la cultura popular, el patriarcat, la desigualtat de gènere i el capitalisme"
Asi redactat, sembla que lluita en favor de la cultura popular però se suposa que lluita en contra d'aspectes d'aquesta cultura popular com el patriarcat, la desigualtat de gènere i el capitalisme (sempre va haver-hi classes en la cultura popular)
La redacció indueix a pensar que lluita per la desigualtat , el patriarcat.

P.D
El lema final és ERC 100%, parlant de països catalans a una ciutat majoritariament no independentista.