no passa res
02/12/2019
11:13
Sí home, els fets delictius no deuen ser greus perquè els avien novament. El delinqüent sap que pot continuar sent-ho perquè quan l'agafin no li faran res.
fack news
08/12/2019
16:29
Sí? I qui s'ho creu això?