Pau Palau
13/01/2020
10:39
Que parli amb el seu pare per que li expliqui per què els trens passen de Tarragona...
ja no és mediterrani
13/01/2020
19:49
Tarragona és mediterrània; però, a Tarragona, el corredor ferroviari passa molt lluny.