a TGN li han robat el tren
13/01/2020
19:57
La mentida de crear l'estació del Camp de Tarragona. No es va explicar les repercussions que tindria la creació d'una estació a la quinta forca. Ha estat tot un engany!
TGN no funciona
15/01/2020
12:00
El slogan que té Tarragona no és "Balcón del Mediterráneo", ara és Tarragona no té trens.
Tarragona bombardejada per la Petroquímica.