El polèmic tòtem publicitari del Parc Riu Clar haurà de ser retirat gràcies a una nova ordenança
  
El plenari d’aquest divendres, que s’ha iniciat amb un emotiu minut de silenci en record de la regidora del PP, Marbel Negueruela, ha aprovat, amb el vot de tots els grups i l’abstenció de la CUP l’avantprojecte de l’ordenança municipal d’instal•lacions i activitats publicitàries.

Aquesta ordenança respon a la necessitat de millorar la convivència entre l’activitat publicitària exterior i la protecció de l’entorn urbà, el benestar veïnal i la conservació del patrimoni cultural de la ciutat de Tarragona.

El Ple municipal del 24 d’octubre de l’any passat va acordar suspendre per un termini màxim d’un any les autoritzacions o comunicacions per instal•lar cartelleres publicitàries a tot el terme municipal per tal de regular l’ordenança que estava en vigor des de 1988, tot i que amb modificacions posteriors.
L’ordenança regula els rètols, veles, cartelleres, cartells i pancartes.

Pel que fa a les cartelleres instal•lades en terreny privat només es podran col•locar en zones industrials, terciàries i de gran indústria (àmbits 19 i 20 del POUM), d’aquesta manera s’amplia la zona urbana de protecció. En concret, de les cartelleres l’ordenança diu el següent:

-Han d’estar ubicades en sòl urbà consolidat, qualificats amb les claus 19 i 20 del POUM, corresponents a zones industrials, terciàries i de gran indústria. I cal que s’instal•lin fora de l’espai preceptiu de separació a límits.

-No han de dificultar la visió de perspectives urbanes o paisatgístiques típiques, tradicionals o d’interès. Tampoc es poden ubicar en indrets que malmetin o dificultin o impedeixin la contemplació dels elements que integren el catàleg de béns a protegir del POUM de Tarragona i de les seves zones de protecció, dels temples, els cementiris, les estàtues, els monuments, fonts, equipaments, serveis públics, zones naturals i els espais verds o que interfereixin paisatgísticament sobre la silueta de la ciutat.

-Per la seva ubicació, forma, color, disseny o inscripcions, no poden impedir la visibilitat del conductor o del vianant, i no s’han de poder confondre amb els senyals de trànsit ni perjudicar la seguretat. Tampoc s'admeten les instal•lacions publicitàries que produeixin enlluernament, fatiga o molèsties als sentits.

-En les zones de servitud i afectació de domini públic, s'aplicaran les limitacions que estableix la legislació vigent. En el seu cas, es requerirà informe de l’Administració competent.

-No han d’afectar masses arbòries singulars ni arbres inclosos en el catàleg d’arbres protegits del POUM.

-Les dimensions màximes de la superfície publicitària han de ser de 24 m2. La seva alçada màxima total és de 6 m.

-S’autoritza un màxim d’una cartellera per cada unitat mínima de superfície de 1.000 metres quadrats, i els seus múltiples enters.

Cartelleres sobre monopals

-S’autoritza màxim una cartellera en monopal per cada parcel•la cadastral i només en el cas que es destini a publicitat de l’empresa o activitat industrial o comercial establerta en aquella parcel•la. A banda de les claus 19 i 20 del POUM també s’admetran en aquelles zones a on el planejament derivat les admeti expressament i en les condicions que aquest estableixi. Si no està definit en aquest planejament derivat, cada exposició publicitària no pot excedir de 12 m d’amplada i 5 m d’alçada. La longitud màxima del monopal, mesurats des de la rasant natural del terreny fins a la cara baixa de la superfície d’exposició, és de 15 m.

-Distància a límits: ha de respectar la separació normativa de l’edificació a límits de parcel•la, i en cap cas ser inferior a la distància equivalent a la seva alçada total més 2 m des de la base del monopal al límit de parcel•la. S’exceptua el cas de les benzineres, en què únicament cal que se separin de la distància establerta a la clau urbanística de la zona.

L’ordenança es posarà a exposició pública durant 30 dies perquè hom pugui presentar al•legacions, en el cas que no se’n presentin quedarà aprovada.

El plenari, també, ha aprovat el Projecte Refós de l'Anella Mediterrània dels Jocs Mediterranis; l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària; l'Ordenança del servei de transport urbà; així com atorgar el títol de Fill Adoptiu de la Ciutat al senyor César Pastor Díez.
Redacció TT - 17/02/2017 - 14:54h
ubicació
17/02/2017
19:55
Això ho han de col·locar al terme municipal de Reus.
* Nom
Adreça electrònica
* Comentari
Li queden 700 caràcters per a escriure.
* Clau de confirmació
Què és això?
Aquests camps de validació (anomenats Captcha) s'utilitzen per a evitar que els robots puguin utilitzar certs serveis.

Escrigui els caracters de la dreta
TOTTARRAGONA SERVEIS DE COMUNICACIO SCP
Notícies en RSS
Desenvolupat per Staylogic
TOTTARRAGONA SERVEIS DE COMUNICACIO SCP - Via de l’Imperi Romà,11, 43003 Tarragona
Tel. 977 21 62 64 Email: tottarragona@tottarragona.cat
Contacte  - Avís Legal  - DL: T-1327-2008  -  Publicitat