0 comentaris
20:00
Compartir    Comparteix aquesta notícia a del.icio.us Comparteix aquesta notícia a del.icio.us Comparteix aquesta notícia a del.icio.us Comparteix aquesta notícia a del.icio.us Comparteix aquesta notícia a del.icio.us Comparteix aquesta notícia a del.icio.us Comparteix aquesta notícia a facebook.com Comparteix aquesta notícia a Twitter.com
Demà dimarts es celebra un plenari extraordinari a l'Ajuntament de Tarragona
Avui es celebra un plenari extraordinari a l’Ajuntament de Tarragona amb el següent ordre del dia:

1. Ratificar la urgència de la sessió.

2. Aprovar l'acta de la sessió del Consell Plenari de 21 de novembre de 2008

3. Informe de la Presidència

4. GESTIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA, SERVEIS CENTRALS I
CONTRACTACIÓ
4.1. Comptabilitat i pressupostos
4.1.1. Proposta d'aprovació definitiva del pressupost general d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2009.

4.2. Recursos Humans
4.2.1. Proposta de modificació del catàleg de llocs de treball, en el sentit d’incloure, en la descripció del lloc de treball de Secretaria general, els mèrits específics.
4.2.2. Proposta de modificació en el redactat de l’Acord sobre les condicions de treball dels funcionaris, pel que fa al procediment per a la gestió del Fons Social.
4.2.3. Proposta d’augmentar, amb efectes d’1 de gener de 2009, les retribucions del personal del Patronat Municipal d’Esports de Tarragona.

4.3. Assessoria d’intervenció i fiscalització
4.3.1. Proposta d'aprovar la fiscalització limitada prèvia dels expedients finançats pel Fons Estatal d'Inversió Local.
4.3.2. Proposta d'aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm. 15, reguladora de les taxes per prestació de serveis i per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic, per a l'any 2009 en el sentit d'incloure unes noves tarifes per a la utilització del domini públic amb motiu de rodatges i sessions fotografies.

4.4. Rendes
4.4.1. Proposta de declarar que les obres sol•licitades pel Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya no estan incloses dins els supòsits que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel s'aprova el text refós de la Llei Reguladores de les Hisendes Locals, i l'Ordenança Fiscal núm. 13, Reguladora de l'ICIO, no essent possible l'aplicació de la bonificació del 95% de l'ICIO sol•licitada per la part interessada.

5.SERVEIS A LA PERSONA
5.1. Esports
5.1.1. Proposta d’aprovar l’addenda al conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Tarragona i el Club Bàsquet Tarragona.

6. PROPOSICIONS DE L'ALCALDIA
6.1. Ordenació administrativa i corporativa
6.1.1. Proposta de delegar en la Junta de Govern Local la facultat d'aprovar aquells projectes no previstos en el pressupost per a l'any 2009 en relació als contractes d'obres establerts al Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre, pel que es crea un Fons Estatal d'Inversió Local i un Fons Especial de l'Estat per la dinamització de l'economia i l'ocupació, i s'aproven crèdits extraordinaris per atendre al seu finançament.
6.1.2. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de 10 de desembre de 2008 pel que es delega en el Conseller de Gestió econòmica, pressupostària, serveis centrals i contractació, Sr. Pau Pérez Herrero, les competències contractuals en relació a aquells contractes d'obres establerts en l'esmentat Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre, excepte la facultat d'aprovació dels respectius projectes, que correspondrà a l'òrgan de contractació municipal corresponent.
Redacció TT - 22/12/2008 - 20:00h
Encara no hi ha comentaris. Sigues el primer a escriure'n un!
* Nom
Adreça electrònica
* Comentari
Li queden 700 caràcters per a escriure.
* Clau de confirmació
Què és això?
Aquests camps de validació (anomenats Captcha) s'utilitzen per a evitar que els robots puguin utilitzar certs serveis.

Escrigui els caracters de la dreta
TOTTARRAGONA SERVEIS DE COMUNICACIO SCP
Notícies en RSS
Desenvolupat per Staylogic
TOTTARRAGONA SERVEIS DE COMUNICACIO SCP - Via de l’Imperi Romà,11, 43003 Tarragona
Tel. 977 21 62 64 Email: tottarragona@tottarragona.cat
Contacte  - Avís Legal  - DL: T-1327-2008  -  Publicitat