La CUP qüestiona la legalitat del Pla de la Budellera i la participació i votació del regidor d'Urbanisme
  
El Pla Parcial Urbanístic 24, la Budellera, fou aprovat inicialment per la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 22 de setembre de 2016, i sotmès a informació pública amb la publicació al BOPT núm. 200, de 20 d’octubre de 2016 de l’acord.

Pel que fa al desenvolupament del Pla, la consellera Lai Estrada ha explicat que “hi ha una manca de procés participatiu real a l’hora d’elaborar aquest desenvolupament. Mostra d’això és la presentació també d’altres al•legacions per part de diversos sectors veïnals i polítics disconformes amb el pla”.

Els consellers de la CUP han explicat el seu posicionament, que anirà encaminat a “impugnar el procediment seguit per aprovar-lo, de la mateixa manera que el contingut material i les concretes determinacions i paràmetres urbanístics de l’ordenació aprovada”. Segons Estrada, “L’actual PPU24 és totalment contrari a un desenvolupament urbanístic sostenible, respectuós amb el territori i amb l’avaluació real des d’una perspectiva global de Tarragona”.

La consellera cupaire ha explicat, també, que el territori tarragoní es veurà greument afectat per la destrucció indiscriminada d’una important massa forestal que conforma un pulmó verd al llevant del terme municipal i que podria donar lloc a potenciar l’agroecologia, la mitigació del canvi climàtic, etc. Amb això es fa patent la pèrdua de biodiversitat, entre altres, i el poc o nul respecte a les polítiques mediambientals per part d’aquest Consistori.

El cas podria acabar a la Fiscalia

Per la seva banda, el conseller Jordi Martí Font ha centrat la seva intervenció en posar en dubte la participació i votació del conseller d’Urbanisme Josep Maria Milà en la Junta de Govern Local del 22 de setembre de 2016 en què es va aprovar inicialment el Pla Urbanístic 24 de la Budallera. Segons ha expressat el conseller cupaire, “ Milà no podia participar en la votació de la Junta de Govern Local ja que és incompatible amb el seu passat de feina recent, amb el parentiu que té amb alguns dels interessats i amb la seva pròpia feina abans de ser regidor”.

El regidor cupaire ha explicat que si bé és veritat que Milà va deixar de ser membre del Despatx Milà (que ell mateix havia fundat i que alhora ha fet el projecte de la Budallera) abans d’entrar a l’Ajuntament, hi ha una sèrie de punts que no va tenir en compte a l’hora de votar afirmativament a aprovar la urgència de l’aprovació inicial del Pla parcial urbanístic 24 de al Budallera inicialment el Pla urbanístic 24 de al Budallera.

Concretament, el conseller Jordi Martí Font ha explicat que Milà va votar que sí, tot i concórrer les causes legals d’abstenció de l’article 23 apartats b i e de la Llei 40/15 de règim jurídic del sector públic que l’obligaven a l’abstenció.

-L’article 23.b d’aquesta Llei diu que és motiu d’abstenció “Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y al parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados”. Pepe Milà Ricomà, que forma part de l’equip redactor del pla conjuntament amb altres 2 arquitectes, és fill de Josep Maria Milà. Milà i Ricomà, alhora, ha representat el Despatx Milà davant l’Ajuntament, tal com s’explica en l’Acta del 22 de setembre de la Junta de Govern Local (pàgina 5).

-L’article 23.e diu que és motiu d’abstenció “Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interessada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.” A la pàgina 4 de l’acta de la Junta de Govern Local del 22 de setembre es diu que el Sr. José Luis García Martínez actua en nom de la Junta de Compensació Provisional del Pla parcial urbanístic 24. El conseller Josep Maria Milà, en els dos darrers anys i abans de ser conseller, a través del seu despatx d’arquitectes, ha tingut relació de servei amb aquesta persona que, evidentment, té interessos en l’assumpte.

La Llei 40/15 de règim jurídic del sector públic, en el seu article 23 i en el punt 5, conclou que “La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias darà lugar a la responsabilidad que proceda.”

Davant el munt d’interrogants que suposa l’aprovació inicial del pla urbanístic 24 de la Budallera en aquestes condicions, Jordi Martí Font ha explicat que “des de la CUP de Tarragona farem de forma immediata una sèrie de preguntes sobre la legalitat d’aquesta aprovació.” El conseller ha afegit que “Si quelcom s’ha fet malament, creiem que s’ha d’assumir i tirar-ho enrere i, si el tràmit continua i no se’ns aclareix la seva absoluta legalitat, a nosaltres i a tota la ciutadania de Tarragona, portarem el cas davant la Fiscalia, tot i que esperem no haver-ho de fer.”

L'Ajuntament assegura que tota la tramitació és juridicament correcta

Per la seva part, i en referència a la votació de la Junta de Govern del passat 22 de setembre sobre l’aprovació inicial del Pla Parcial 24, la Budellera, l’equip de govern de l’Ajuntament de Tarragona vol manifestar el següent:

- “ Tota la tramitació que s’ha realitzat a l’Ajuntament sobre el Pla Parcial 24 la Budellera és jurídicament correcta.

- El 13 de juny d’enguany, per Decret de l’alcaldia es van delegar a favor de la consellera Ivana Martínez, les competències delegades al conseller Milà pels assumptes en que aquest manifesti que pot incórrer en alguns dels motius d’abstenció continguts en l’article 28 de la Llei 30/1991 del 26 de novembre.

- En tot l’expedient aportat a l’aprovació de la Junta de Govern hi consta l’abstenció del conseller Josep Maria Milà i en tots els tràmits d’instrucció del mateix .

- La Junta de Govern del passat 22 de setembre va aprovar inicialment el Pla Parcial 24, la Budellera. En aquesta Junta, el conseller Milà hagués hagut d’abstenir-se’n la votació. Però per una error provocat per la pròpia dinàmica de la Junta de Govern, aquesta abstenció no es va formalitzar adequadament. Malgrat això, la participació del conseller Milà no ha estat determinant de la resolució final, ja que l’acord es va adoptar per unanimitat i amb l’assistència de l’alcalde i 7 tinents d’alcalde, la manca d’abstenció no té cap efecte, i per aquest motiu no s’ha d’ adoptar cap nou acord, ni de ratificació ni d’esmena, ja que el de la Junta de Govern del passat 22 de setembre és plenament vàlid i legal.

- Aquesta darrera puntualització figurarà a l’acta de la reunió de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el passat divendres 25 de novembre.”
Redacció TT - 30/11/2016 - 14:01h
PREGUNTAS SIN RESPUESTAS
05/12/2016
09:43
Seguramente hay algún socialista que este apenado por que se cuestionen los proyectos de:"El meu amic Josep LLuis Garcia".
Seguramente este triste pues favor con favor se paga, por ej. sí a mí me favorecen con un terrenito para mi novia barato, en un lugar privilegiado de la ciudad en donde yo me hago una casita de puta madre, ¿podemos pensar que eso es gratis? o ¿tendra un precio?, ¿que opinan en el PSC?.
Es posible que eso sea una menudencia, y .... Precios más altos tengan que pagar!
país bandoler
04/12/2016
11:22
La llum l'han apujat últimament un 28% i el govern espanyol no fot res per evitar-ho, governa per a les companyies capitalistes. Els ciutadans som una porqueria. Se'n foten de nosaltres dient-nos que estalviem energia i després no paren de apujar preus.
a el refranero
02/12/2016
15:27
En boca callada no entran moscas !!.
* Nom
Adreça electrònica
* Comentari
Li queden 700 caràcters per a escriure.
* Clau de confirmació
Què és això?
Aquests camps de validació (anomenats Captcha) s'utilitzen per a evitar que els robots puguin utilitzar certs serveis.

Escrigui els caracters de la dreta
TOTTARRAGONA SERVEIS DE COMUNICACIO SCP
Notícies en RSS
Desenvolupat per Staylogic
TOTTARRAGONA SERVEIS DE COMUNICACIO SCP - Via de l’Imperi Romà,11, 43003 Tarragona
Tel. 977 21 62 64 Email: tottarragona@tottarragona.cat
Contacte  - Avís Legal  - DL: T-1327-2008  -  Publicitat