Julia
02/03/2009
17:11
I que és o en que consisteix aquest pla de competivitat?
veu ciutadana
02/03/2009
17:20
Despues de casi doa años de la presente legislatura los ciudadanos sabemos lo que es la incompetencia ¿cuando conoceremos resultados competitivos para la ciudad
El futur és nostre!
02/03/2009
17:36
Tot està en futur. Alguna cosa per avui?
Estaria bé
02/03/2009
17:50
A banda de trobades, festes, festetes, dinarets i i de promeses vàries... es farà quelcom? veurem els ciutadans alguna cosa que s'està fent?
Sapiens
02/03/2009
19:09
Quina remodelació del mercat?
Einstein
02/03/2009
21:33
canvis de model econòmic?
Magi
03/03/2009
08:18
Si llegeixen les enquestes de turisme, som la ciutat més bruta comparable amb Napols, no te una senyalització correcte, la imatge de ciutat deixada i l'observació d'edificis abandonats fan que sigui una ciutat de "un dia i prou" els turistes fan la foto del monument i foten el camp, fins i tot aprofiten per no dinar o sopar a la ciutat. La manca d'efectius al servei del ciutadà també denota de ciutat insegura. Si això no ho veuen al consistori que tant pregona el que faran o el que s'ha de fer, ja podem plegar.