afectat
03/03/2014
16:10
Ara només cal veure quant haurem d'espera per a la operació.