vida sana
04/11/2019
13:17
Com diu la saviesa popular: llimones, cebes i alls... el metges al carall.
Mel de la bona millor que sucre.