ANTI MILITAR
07/11/2021
11:24
Entre anar a desfilar disfressat de militar o passejar per una rua disfressat de "o rei da samba" carnavalenc... prefereixo portar un dels nostres nanos o gegants de la ciutat.