Carles Ruiz
08/12/2021
23:22
Molt bona idea, però això es Tgna, no es farà res. Massa ambiciós i complicat per aquest Ajuntament.
Toni
09/12/2021
12:38
No hi ha dubte que suposaria una gran millora de l'espai. El sol fet que es plantegi ja és motiu per estar contents veient que la ciutadania és capaç de fer propostes sense necessitat d'esperar l'indecisió de l'administració de torn