Mes estudis?
17/01/2022
17:06
Un altre estudi de l'aire? Qui ho farà, algú amic vostre o del vostre entorn? Ja està bé de llançar els diners de tots. El ho ha fer es la Generalitat (ho ha fet). No potser que cada Ajuntament faci el seu estudi, amb els diners de tots i que desprès no serveixen per res...o igual sí i el que es vol es donarli a determinat "chiriguito" proper..
veina
07/05/2022
08:29
IMPORTANTISIMO saber que respiramos.
Los malos olores todos sabemos quien los producen, pero debemos saber que narices estámos respirando. Los parámetros actuales no son adecuados para las zonas de contaminación industrial.
INVESTIGACON YA!, quien algo teme, algo debe
Juanjo
03/07/2022
14:45
https://www.youtube.com/watch?v=9p1e_XD0CC0