Lluis
08/04/2022
21:11
ZZZZZ...cansino!!
Joanet
13/04/2022
16:26
El bilingüisme és una condició nacessària en el procès de substitució de la llengua pròpia d'un territori per una altra de forastera. No hi pot haver substitució sense bilingüisme previ.
Per això els que lloen les virtuts del bilingüisme són majoritàriament personatges monolingües. I si de veritat el bilingüisme fos tan beneficiós ja el veuriem instaurat a Salamanca o Valladolid.
En quant als catalans, el que hem de ser és monolingües de la llengua pròpia de Catalunya, però, això sí, capaços de parlar vàries llengües, és a dir, políglotes.