M A P
15/04/2011
14:36
Gran notícia:
rendabiltzació del patrimoni
dignificació de l'espai
promoció econòmica
promoció turística
llocs de treball...
Jordi Ferré
16/04/2011
19:24
Map.Puestos de treball els de casa o els forasters de baix
sou i seguretat social?.PRIMER ELS DE CASA. Salut
Tarracajorrani
17/04/2011
01:37
Ara entenc perquè s'ha fet la triple via d'entrada al barri: un cop dintre pel Portal de Sant Antoni, es divideix el possible recorregut obert a tots els conductors i una de les vies és per pujar just pel C.de les Coques (canviat el seu sentit de circulació) i mira, casualment el futur hotel tindrà resolt el que molts veïns no enteniem: com s'explicaria posar un hotel 5* sense accés en cotxe? Doncs apa, un cop més, tratge a mida pels interessos econòmics, i una altra patada allà on no sona als veïns. Totes les places d'aparcament del barri, TOTES, són a les zones obertes a la circulació: saturades 24h i els veÏns a tornar-nos bojos per aparcar. Dels TRES aparcaments promesos, NI UN ACABAT.
veu ciutadana
17/04/2011
18:20
¿ y donde aparcaran,,,,¿quiza el de la calle san Lorens,,,,recientemente derribado,,,
Eutyches
25/05/2011
21:15
Que es replantegin quan abans millor lo del hotel, ja que només enderrocant l'edifici històric els surten les habitacions necessàries. Aquest edifici és part integrant de la Catedral i ha de ser centre d'interpretació de la catedral, museu diocesà, o espai d'exposicions i actes culturals com passa en gairebé totes les catedrals. Que el recompri l'església que en mala hora el va vendre i que l'hotel el posin en un edifici més escaient sense sacrifici de patrimoni medieval.