«L’actual Comitè Promotor de la Candidatura té caducitat com els iogurts»
L’Alcalde de Tarragona manifesta a TT que l’actual Comitè Promotor de la Candidatura 2017 serà substituït per un ens públic presidit per ell
  
Entrevista a l’Alcalde de Tarragona, amb la que repassem diferents temes d’actualitat com el camp del Nàstic, el POUM, la façana marítima, el pàrking Jaume I, el Mercat Central, el Corte Inglés i la situació de crisi econòmica, entre d’altres, i que responent al nostre "esperit" de transparència, la poden llegir de forma íntegra i textual.

Senyor Alcalde, com pensa recuperar el consens al voltant de la Candidatura 2017?

Jo he posat tots els ponts i totes les condicions per recuperar el consens, tots. Hem creat la comissió de seguiment, hem posat al gerent del Patronat d’Esports de manera legal i aprovat per l’ajuntament i a més reconegut com una bona mesura per part dels grups de l’oposició, al senyor Ramon Cuadrat per supervisar el treball. Estem tan a prop de que es prengui la decisió, el 29 d’abril, que jo crec que el més prudent per tots és posant-se a remar en la mateixa direcció. Ara estem a punt de tocar-ho amb els dits el ser candidatura espanyola i això vol dir tenir el 70% de camí fet per aconseguir els Jocs, i per mi això és el més important. Que en el passat es van fer coses que pot ser no estaven massa bé, molt bé, depurem-les, reconeixem-les, que no es produeixin més. Ara tenim un reglament de procediment intern que evita que es puguin fer així, per tant jo crec que està tot perfectament reconduït. Ens estant dient que és una Candidatura exemplar, fins i tot des del COE ens diuen que és una Candidatura guanyadora i que s’està treballant molt seriosament i això és el més important. L’oposició té les portes obertes amb tota la generositat del món. El que m’han dit m’és igual. Els ciutadans el que no permetran és que ens carreguem les possibilitats d’una candidatura per fer “vendetta” sobre el que va passar al passat. En aquest moment l’únic que puc fer és mirar al 29 d’abril.

Si hi va haver irregularitats, aquestes quedaran impunes?

No va haver irregularitats, és que ningú les ha denunciat. Que les denunciïn.

Per demostrar-ho és fàcil, ensenyant les factures que reclama l’oposició.

Que les reclamin legalment, que se’n vagin a un jutjat i les reclamin legalment i ja veurem que li diuen. Un proveïdor ha de fer declaració dels seus proveïdors? És que em sembla tan brutalment absurd, i ells ho saben perquè m’ho han reconegut en privat per això no insisteixen més. Per exemple, jo tinc un proveïdor que em munta les tarimes, si la tarima li proveeix el senyor Joan o el senyor Pere és un problema seu, si hi ha un problema legal, respondrà ell, no jo, que li he contractat el servei.

Hi ha unes factures pels serveis cobrats i en relació als preus del mercat us puc assegurar que no estan lluny. Un altre cosa és la qualitat dels productes presentats que en això podem tenir moltes opinions, que si l’espot val la pena, que si la web és més o menys afortunada...

Si hi ha algú que se’n va al jutjat i el jutge obliga a aquest proveïdor a revelar als seus proveïdors, jo estaré encantat de la vida que se sàpiga.

Durant tot aquest debat, quan es va fer l’auditoria, vostè va dir que la faria pública.

La municipal sí, l’estem fent perquè volem fer-ho en any tancat perquè encara no havíem donat nosaltres totes les subvencions quan es va fer l’auditoria per l’empresa privada. Ara ja hem aportat tots els diners pel 2008 i Intervenció farà l’auditoria.

L’auditoria des de que es va posar en marxa la Candidatura?


Des de que se signa l’acord amb la promotora fins al final d’any, que es tanca l’exercici i la farem pública, no hi ha cap problema.

Entenc que reitera tota la seva confiança en el senyor Rigau.


En la gent de la promotora.

Per tant en el senyor Rigau.


En tots, perquè em consta que estan fent una magnifica feina i això ho diu tothom amb qui ens reunim, com el COE. Després hem de dir també que hem tingut l’encert de triar el millor gerent de Candidatura que podem tenir en aquest país que és el senyor Vicent Añó, que és el que va aconseguir els Jocs del Mediterrani per Almeria, per mi aquesta persona és la clau de la Candidatura.

L’entitat d’aquesta promotora, un cop siguem Candidatura, es dissol, i passa a crear-se un organisme oficial amb intervenció de totes les administracions i tots els governs, tipus consorci públic amb capital públic. Aquest Comitè Promotor té caducitat com els iogurts, quan siguem Candidatura, la promotora ja haurà fet la feina encomanada i es dissoldrà.

Per tant el senyor Rigau, quan passi això, deixarà de ser president de l’entitat promotora de la Candidatura?

Evidentment, tots els que estan dins de la promotora deixen de formar part. Han portat la ciutat a la Candidatura i un ens públic ho gestionarà a partir d’aquest moment i estarà presidida per mi.

Esteu preparant alguna acció arquitectònica en el Camp de Mart?

Sí, nosaltres hem presentat al Fons Feder dos projectes, un que és la posada en marxa de la recuperació de l’Anella Verda i un altre és la recuperació del Camp de Mart, perquè inversions importants al Camp de Mart després de l’envelat no se n’ha fet cap més pràcticament des de la seva construcció. Llavors volem recuperar i dignificar tots els espais esglaonats que hi ha als costats, la part de sota i fins i tot estudiar la possibilitat de treure el “seto” lateral per guanyar algunes places més de platea on hi ha la gespa ja que ens han dit que la visual no es veuria afectada. Per tant, estem fent una reforma important i nosaltres ja hem presentat petició al Feder i si surt bé ens poden donar entre el 50 i el 75% de la inversió. I es portaria a terme al llarg del 2009.

Passem al tema del Nàstic. Tots els terrenys on ha d’anar el futur camp del Nàstic i la ciutat esportiva són avui per avui de titularitat municipal?


No. Hi ha una propietat que està en litigi al Tribunal d’Expropiació i un altre que estem a punt d’adquirir.

I pot ser un problema per a que es tirin endarrere les possibles constructores?

No, no, perquè el problema de les constructores era si anava directament a permuta els terrenys i com que ara no van, amb la nova fórmula que ens inventem per aquest any no hi ha problema, al contrari, han vingut moltes constructores importants a interessar-se per la construcció. L’escull més important que jo em vaig trobar era que no estava feta la modificació puntual del Pla General per permetre aquella instal•lació allà. Ara ja està feta i aprovada definitivament.

Pel que fa al finançament ja està clar com es farà?

Sí, ara estan acabant d’acabar el projecte, que sabeu que nosaltres vam comprar a PAI el projecte que ja estava fet, i l’està acabant l’arquitecte municipal Rogelio Jiménez. Des de l’àrea de contractació s’està fent un nou concurs a pagar directament per l’ajuntament i nosaltres serem qui farem a posteriori la operació de venda dels terrenys de l’actual Nàstic. Per tant la constructora que vingui cobrarà directament de l’ajuntament, i l’ajuntament i el club farem caixa per pagar això, directament de la requalificació.

I els terminis d’aquest projecte?

Jo he dit que vull posar la primera pedra enguany i la posarem. A partir de la primera pedra, 20 mesos en acabar que és el que ja es calculava en el seu moment.

En un altre ordre de coses, el POUM que va aprovar l’Ajuntament anirà a missa?


Anirà gairebé del tot a missa, potser hi haurà algun matisos però els grans trets del POUM estan treballats oficiosament perquè fins que no es fa l’aprovació provisional, Urbanisme de la Generalitat no es pronuncia, però ja està treballat amb la direcció general d’Urbanisme, amb els serveis territorials, amb els serveis tècnics de l’Ajuntament i a més a més, tinc una enorme tranquil•litat perquè aquesta vegada sí estan tots els informes fets tal i com demana la llei, l’informe econòmic i financer, l’informe de sostenibilitat, el de mobilitat i el social.

Quin termini hi ha?


Jo calculo que anant raonablement bé, a principis d’estiu podria estar feta l’aprovació provisional. De fet fins el dia d’avui, només hi ha presentades 26 al•legacions, davant de les 3.800 que vam tenir en la primera aprovació inicial, en fi, vol dir que el POUM s’ha ajustat bastant també al que vol la gent de la ciutat. Per tant jo crec que es produiria una aprovació inicial al voltant de principis d’estiu, juny juliol, i abans de final espero tenir el POUM aprovat, que seria un record de tramitació també.

Per què s’augmenta l’edificabilitat a Terres Cavades?


S’augmenta perquè s’augmenta a tota la ciutat i perquè volem treure més terrenys d’equipaments d’aquella zona. Jo vaig fer tres compromisos amb Terres Cavades abans de ser alcalde: el primer és que s’aprovaria per ampli consens polític i s’ha aprovat, i el segon és que l’urbanisme seria profundament diferent del que es va presentar. A Terres Cavades es va presentar un eixample equivalent a Pere Martell i tota aquella zona d’allà, un eixample més propi dels anys 70 que del segle XXI. Volem imputar en el Pla Parcial coses importants per la ciutat com per exemple, l’ampliació de cementiri, volem doblar la capacitat del cementiri per tenir resolt el tema pels propers 25 anys, també la recollida pneumàtica. Hi ha molt més habitatge social del que estava previst, que era un 10%, i a més a més volem treure espais d’equipaments per futurs creixements de la ciutat. Tot això, evidentment té un cost en forma de major densitat, que no és el mateix que major massificació.

La revisió del POUM també contempla la requalificació de l’ús del Fortí.

Contempla el que era una barbaritat, que era, que segons teníem el POUM antic, tu en els espais museístics no podies posar serveis. En molts llocs i en moltes ciutats s’estan posant hotels en recintes històrics perquè és la manera de garantir la seva conservació i preservació i que no vagi tot a càrrec de l’administració pública. És per això, per obrir les possibilitats de que això sigui el que sigui, jo crec que, i això és una consideració personal, que ja no hi haurà mai més un restaurant al Fortí. El Fortí pot ser un equipament cultural, social o un espai d’explicació del que va passar en aquell moment, etc. Del que es tracta és que en els recintes històrics es pugui donar un ús que mantingui el recinte i tingui un aprofitament.

Heu tingut contactes amb el propietari, el senyor Catà pel tema de l’enderroc?

No, només per demanar les claus per fer l’enderroc. Nosaltres fem l’enderroc, segons diu la sentència, de manera subsidiària, vol dir que li passarem el càrrec al propietari una vegada acabat l’enderroc i certificat.

Nosaltres tenim un posicionament clar i és que no hem d’indemnitzar ni un “duro” o un euro.

Pel que fa al Mercat Central els paradistes es queixen de que hagin de pagar el mateix quan s’ha descartat el pàrking subterrani.

El mateix que quant valia 20? Resulta que val prop de 40, per tant qualssevol de les dues solucions costa molt més i en canvi pagaran el mateix. Què volen que ajustem el preu del que realment val? Això seria una barbaritat. Jo crec que els paradistes estan en la seva obligació de defensar el projecte pel que han treballat tant, nosaltres però, estem en la obligació, primer de no tenir la ciutat 54 mesos en obra, que era una autèntica barbaritat, i segon aquell pàrking de sota del Mercat a 30 mil euros per plaça, no surt de cap de les maneres, es quedaria amb una gran inversió i l’Ajuntament endeutat.

Jo no vull que al Mercat, per fer fugides endavant i per “xuleria” ens passi el mateix que amb el Jaume I. A més, el nou projecte dóna servei a tota la Rambla, amb la qual cosa quadrem el cercle, donem servei al Mercat perquè el pàrking es connectarà directament per sota del carrer Canyelles i donem servei a la Rambla que també ho necessita.

Però recordem que en aquella zona en el seu moment es van fer cates i la cosa estava complicada.

No, per construir no. Hi ha alguna zona en que s’ha de fer algun estudi geològic perquè davant del Banc d’Espanya diuen que l’aigua puja molt però ni hi ha problema. Si davant del Banc d’Espanya hi ha aquest problema, es fa des del carrer Canyelles fins a Sant Agustí.

Ja que ha sortit el Jaume I, com està el tema?

Nosaltres ja hem posat tota la documentació en mans de la Fiscalia i estem esperant el tema del litigi de la UTE Alem Aparcaments per poder fer el pàrking convencional. Si a nosaltres el jutge demà ens diu que podem fer el pàrking convencional, al cap de pocs mesos estem en disposició de treure licitació, però estem esperant que el jutge determini que passa amb la dissolució de la UTE Alem Aparcaments i evidentment pel que fa a les responsabilitats polítiques, econòmiques i de gestió, estem esperant el que digui la Fiscalia.

En aquest punt, fa uns dies, l’ex-degà del Col•legi d’Advocats, el senyor Antoni Vives plantejava que l’ajuntament si realment vol conèixer tot el que ha succeït el més normal és denunciar-ho al jutjat de guàrdia, no portar el tema al fiscal.


Jo vaig fer el que em van aconsellar els serveis jurídics i el fiscal no va rebutjar la tramesa de la informació. Ara bé, qui hauria d’haver denunciat al jutjat són els senyors d’Alem. Si ells diuen públicament que hi ha indicis de delicte o de falsificació o de dobles lectures, són ells els que haurien d’haver anat al jutjat de guàrdia a posar la demanda. Jo el que vull és que s’aclareixi tot i evidentment que es depurin totes les responsabilitats.

Us heu plantejat en algun moment desmuntar la plaça de dalt del pàrking Jaume I?

Sí, però costa tant que jo no puc dir als ciutadans: mirin després de gastar 25 milions d’euros, ara ens gastarem 7 milions més, (amb els quals per exemple jo faria l’auditori de música), en tenir una plaça millor per veure el rectorat, que efectivament val la pena, però la relació cost-resultat no val la pena. Lamentant-ho molt, perquè jo crec que allò és el gran “bony” d’aquesta ciutat, no del passat, també del futur. Ho descartem pel cost.

El gerent de la UTE, el senyor Trassobares està totalment deslligat de l’Ajuntament?

D’Aparcaments sí, de la EMT realment no et puc contestar, s’hauria de preguntar al senyor Carles Castillo, però d’Aparcaments des del primer moment que el vam cessar.

Passem al tema del tren. Quins són els terminis del projecte de desviament de la línia del ferrocarril?


En aquests dies s’adjudicarà l’enginyeria que farà l’estudi informatiu i tenen entre un any i dos per determinar el projecte, és a dir, per dir si el projecte és viable o no. La intuïció que ara tenim és que el tren fins abans del riu pugui pujar cap a dant, passar per l’avinguda Roma, tenir una estació més o menys central entre el riu i la plaça Imperial Tarraco i tirar amunt cap a Terres Cavades i la Budallera, i per la Savinosa empalmar amb la via convencional actual.

També els hi hem encarregat que s’estudiï aquest traçat i les connexions amb la resta del traçat ferroviari, que és el que Bofill no estudiava, què passarà amb l’estació de classificació, què passarà en la sortida en l’ample internacional del Port de mercaderies, com connecta això amb el futur Tramcamp, com connecta això amb el corredor del Mediterrani i amb l’estació de l’AVE i si cal que aquesta estació tingui un segon abaixador que probablement se situaria a l’entorn de la Budallera.

A més, hi ha un tercer aspecte molt diferencial que ha d’estudiar l’enginyeria, respecte del projecte Bofill, i és que hem obert les possibilitats de finançament. El projecte que es va presentar, només es finançava a base de requalificacions urbanístiques en primera línia de mar, per tant allò que s’alliberava de façana marítima pel pas del tren, es densificava amb edificis. Ara no, ara es finançarà amb requalificacions tènues i s’estudiarà totes les alternatives de finançament. Nosaltres tenim l’esperança que de les inversions previstes de la Generalitat a Catalunya, en puguem treure una bona part que podria anar al voltant dels 300 milions d’euros.

Lamento que en el moment en que es va pactar la ubicació de l’AVE, Tarragona no hagués reivindicat una contraprestació a canvi d’aquest sacrifici.

Ara per ara, tenim l’estació on està.

Sí, però enguany per exemple, Adif tirarà endavant el pas per sota de la plaça dels Carros, per a vianants. És un projecte que estava a la taula des de l’any 2000, i es va quedar en un calaix d’aquesta casa no del Ministeri. Aquest any 2009 ja serà una realitat el pas per a vianants, i al llarg del 2009 tindrem projecte per l’alternativa dels cotxes, que com ja sabeu hi havia la claveguera romana que impedia que es fes l’obertura total.

No sé si des de l’Ajuntament es pot fer alguna cosa per impedir que es continuïn perdent serveis de l’estació de Tarragona.

El que jo vaig fer el 20 de juliol de l’any passat és reunir-me amb el president de Renfe i li vaig dir tres coses, la primera és que necessitem una connexió ràpida, directa ferroviària amb l’estació de l’AVE, i aquesta ja està resolta, al menys a nivell de proposta, que és Tarragona-Sud de l’aeroport-AVE, per tant hi haurà una llançadora directa ferroviària que ens enllaçarà amb l’estació de l’AVE en 5 o 7 minuts. I estem parlant de dos anys.

La segona cosa que li vaig dir és que volíem que a l’estació de Tarragona, al contrari del que estava previst inicialment, no vull perdre tots els llargs recorreguts, per tant passaran llargs recorreguts per l’estació de Tarragona. És veritat que estan ajustant alguns llargs recorreguts, que no eren competitius i que no tenien clienteles, però passaran, i al contrari del que estava previst ja que es pretenia que l’estació de Tarragona quedés com una estació regional i no ho serà. A més, tinc el compromís de Renfe de que això no serà així.

El tercer compromís de Renfe és aprofitar més l’AVE com una estació de recepció de turisme, que no està sent, i aquesta és una cosa en la que hem de posar més èmfasi.

El projecte del complex Sant Jordi que estava previst que s’iniciés al mes de març?

A mi em van dir que l’empresa ja havia presentant l’aval. Van presentar el projecte bàsic, que va guanyar el concurs i havien de presentar uns avals per garantir la construcció i em van dir que el primer semestre d’aquest any ja començaven obres. Havien de fer primer l’enderroc i després ja començaven obres. Tot i això, aquest tema depèn de la Generalitat i ens diuen que estan en els terminis previstos.

Fent esment de la conferència que fa poc va pronunciar al col•legi d’advocats, va començar el seu parlament dient que la ciutat de Tarragona estava molt ben preparada per afrontar la crisi. Si veiem els índex d’atur i els estudis que s’han fet de la pobresa a la ciutat ho posen, com a mínim, en dubte.

No, no, al contrari. Els índex de pobresa que senyala Càritas no són molt més alts que els que senyalava fa 4 o 5 anys, això és un problema estructural d’aquesta ciutat, ja que hi ha diferències molt grans entre les classes altes i les classes molt baixes. Els índex de pobresa no són un indicador de que hem entrat en fallida. Després tenim sectors que estan aguantant millor que altres la crisi, per exemple el turisme. També la industria química, tot i que estan reduint de forma dràstica la producció, no estan eliminant plantilla, sí que estan eliminant contractes temporals, però no plantilla.

El comerç tindrà una gran inversió enguany que és el Corte Inglés, 800 llocs de treball directes i fins a 1.200 indirectes, penseu que tenim 7 mil aturats, i això significa que d’un cop eliminem una bona part d’aquests milers a la ciutat, evidentment al Corte Inglés vindran d’altres comarques a treballar també.

I també, jo no sé si per sort o per desgràcia, no depenem tant la nostra economia de la construcció.

I tots els economistes ens diuen que això són unes bases molt sòlides per aguantar la crisi, tenim un multicultiu econòmic i dues inversions brutals que són els 300 milions d’euros que ha d’invertir DPWorld a la terminal de contenidors del Port i l’ampliació del moll de Balears on s’invertirà crec que 100 milions d’euros. Aquestes inversions generaran, segons les dades que ens passa el Port, entre 3.000 i 4.000 llocs de treball entre directes i indirectes. I a més estem ampliant la segona part del CIM, del Centre Integral de Mercaderies.

No tenim problemes d’aigües, estem acabant les infraestructures, la 340, el tercer carril de l’AP-7, al 2010 tindrem el corredor del Mediterrani fet, el Pla Director de l’aeroport està en marxa, el creixement del Port està garantit, el POUM de la ciutat serà aprovat definitivament, per tant podrà haver activitat econòmica també a la construcció.

Això no vol dir que no patim la crisi, l’estem patint de manera molt dura. Ja et vaig dir, i algú se’n va “enfotre” a la teva pàgina web, que tindríem una baixada important d’ingressos però que podríem gastar més. Doncs, sí, sabeu que ens salva aquest any els impostos derivats de la construcció? Doncs els impostos que pagarà el Corte Inglés.

Pel que fa al Corte Inglés, el tema de la façana ja està enllestit?

Estem a punt. Jo el que no volia era un mausoleu de pedra allà, perquè és molt dur, jo volia més vidre. Ells diuen, que això és més car de mantenir perquè s’ha de netejar, perquè la climatització de l’interior és més complicada però jo no podia posar allà un cub de pedra que semblava una piràmide.

A finals d’any està previst que acabin?

Ells segueixen amb l’objectiu d’inaugurar a finals d’any, d’aquest 2009. I diuen això de “que cuando nosotros lo decimos, es que va a misa”.

Parlant del turisme, fa poc, el president de la Cambra, Albet Abelló deia que costaria trobar una ciutat que tingués tan poc en compte el seu llegat històric. No sé si com Alcalde d’aquesta ciutat li hauria de contestar alguna cosa.


No, no perquè jo l’aprecio molt al president de la Cambra. Jo crec que hauria d’esforçar-se més en fer propostes positives i de futur i de trobar solucions als problemes de les empreses, que no pas criticar coses que fan altres. Fixeu-vos si cuidem del patrimoni que ahir una revista especialitzada que és “Ars Sacra” va triar la catedral de Tarragona per fer un monogràfic. Un altre exemple és que una gent que fa un hotel de cinc estrelles s’ha fixat en la casa del diaca, que sabeu que estava des de feia més de deu anys abandonada. O que tindrem un Pla Director de la Muralla aprovada enguany per les tres administracions implicades o que enguany ja comença amb 2,5 milions d’euros la restauració del Pont del Diable. I el fet de que acabarem de vestir la Basílica Paleocristiana de l’Amfiteatre, que això ja serà històric. Per tant, modestament, crec que s’està invertint més que mai en el patrimoni.

Quina és la carència? És que segueixen sense coneixent-nos. Tenim una ciutat amb un patrimoni extraordinari que segueix sent una desconeguda per això fem el projecte del Pla de Competitivitat Turístic.

Pitu Tarrasa - 29/01/2009 - 18:46h
Pitu Tarrasa - 28/01/2009 - 16:34h
Pitu Tarrasa
30/01/2009
16:39
trifastic, jo d'entrada i més en aquest cas, no em crec gairebé res, salut.
trifastic
30/01/2009
16:17
Pitu no t'ho creguis. L'alcalde et va dir el que volies sentir per sortir ben parat de l'entrevista, però ja veuras que en els propers dies la Junta aquesta, el Rigau sobre tot, sortiran mes reforçats que mai pel propi alcalde. I despres ja tindrem als senyors Blanco i Lisavetsky remenant la cua per Tarragona. Todo muy español.
anònim
29/01/2009
23:35
I si l'Ajuntament pagarà a l'empresa que guanyi el concurs per construir el camp del Nàstic, perquè no va pagar a PAI i s'acabat la història?
* Nom
Adreça electrònica
* Comentari
Li queden 700 caràcters per a escriure.
TOTTARRAGONA SERVEIS DE COMUNICACIO SCP
Notícies en RSS
Desenvolupat per Staylogic
TOTTARRAGONA SERVEIS DE COMUNICACIO SCP - Via de l’Imperi Romà,11, 43003 Tarragona
Tel. 977 21 62 64 Email: tottarragona@tottarragona.cat
Contacte  - Avís Legal  - DL: T-1327-2008  -  Publicitat.